Hieronder lees je hoe ik omga met je persoonsgegevens. Dit doe ik natuurlijk zo zorgvuldig en verantwoordelijk mogelijk.

1. Over mij

Gewogen Balans
Esdoornlaan 5
2181 KD Hillegom

KvK nummer: 78366305

Vragen?
06-42470997

info@gewogenbalans.nl

2. Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens verwerk ik:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Vestigingsadres en postadres
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • KvK nummer
 • Handelsnaam
 • Skypenaam
 • Social media accountnaam
 • Klantnummer, offertenummer, factuurnummer

Hoe kom ik aan je gegevens?

Ik heb bovenstaande persoonsgegevens van jou zelf gekregen of in openbare registers of andere open bronnen.

3. Doeleinden

Om deze redenen verwerk ik je persoonsgegevens

Reacties

Indien je een reactie hebt achtergelaten op de website of social media accounts, verwerk ik je gegevens. In principe blijft de reactie (oneindig) staan, tenzij de post door mij wordt verwijderd of jij zelf een verwijderingsverzoek indient.
Ik heb een gerechtvaardigd belang bij het laten staan van de reactie, met name wanneer er ook weer antwoord is gegeven op jouw reactie, door mijzelf of door een derde.

Contact

Wanneer je contact met mij hebt opgenomen, via een contactformulier, whatsapp, email, telefoon of social media, heb ik je gegevens ontvangen. Deze verwerk ik om te kunnen reageren op jouw bericht aan mij.
De gegevens leg ik vast voor minimaal 5 jaren, om bijvoorbeeld te kunnen zien wanneer wij contact hebben gehad en waar dit over ging. Ik heb een gerechtvaardigd belang om dat te weten, om in staat te zijn je beter te kunnen helpen en prioriteiten te stellen

Nieuwsbrief

Ik stuur je graag een nieuwsbrief, omdat je bij mij staat ingeschreven of omdat je jezelf hebt ingeschreven hiervoor. Ik verwerk hiervoor je naam en emailadres om je informatie en nieuws te sturen. Ik bied je onder elke nieuwsbrief de mogelijkheid je uit te schrijven voor de nieuwsbrief. Je gegevens blijven bewaard tot het moment dat je jezelf uitschrijft.

Overeenkomst

Behalve om facturen te kunnen sturen, heb ik soms je persoonsgegevens nodig om de overeenkomst uit te voeren en heb ik de gegevens nodig voor het dossier. De gegevens verwerk ik in elk geval gedurende de overeenkomst en zolang de verjaringstermijn niet verlopen is.

Dossiers

In veel gevallen heb ik te maken met een dossier. Hierin verzamel ik alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een juiste behandeling. De gegevens bewaar ik tot ten minste 5 jaar na beëindiging van de overeenkomst tot behandeling.

Facturaties

Als je bij mij een behandeling aangaat, verwerk ik de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de gekozen behandeling. Dit zijn in elk geval je naam, geboortedatum, emailadres en overige gegevens die van toepassing zijn voor het versturen van een correcte factuur. Bij betaling zie ik tevens het rekeningnummer en de naam van de rekeninghouder. Deze gegevens bewaar ik ten minste tot 8 jaar na afsluiting van een behandeltraject.

Gerechtvaardigd belang

In sommige van bovenstaande gevallen, heb ik een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. Ik heb mijn belang, voor bijvoorbeeld bewijspositie en rechtspositie, afgewogen tegen het privacy belang van de persoon waarvan de persoonsgegevens op basis van de grondslag verwerken. Ik zal hierbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om mijn doel te bereiken en mijn gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

4. Doorgifte

Ik geef jouw persoonsgegevens door aan de volgende derden:

 • Boekhouder
 • Mailservers
 • Telefoondiensten
 • Betaaldiensten
 • Bezorgdiensten

5. Jouw rechten

Ik informeer je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van je persoonsgegevens.

Wil je één van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op via info@gewogenbalans.nl

Inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke gegevens ik verwerk en je mag vervolgens vragen dit te rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht te vragen de gegevensverwerking te beperken, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet meer correct zijn, de verwerking onrechtmatig is, of wanneer ik jouw persoonsgegevens niet meer nodig heb.

Recht op bezwaar

Je hebt ten aller tijden het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je bezwaar maakt tegen het gebruik van je persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing dan zal ik hiervoor je gegevens niet meer verstrekken.

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht je gegevens in een gestructureerde, machinaal leesbare en gangbare vorm te ontvangen zodat je deze kunt overdragen aan een andere partij, wanneer je ons toestemming had gegeven je persoonsgegevens te verwerken en wanneer de verwerking hiervan geautomatiseerd heeft plaatsgevonden.

Toestemming intrekken

Heb ik je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan heb je ten aller tijden het recht deze toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verstrekking vóór de intrekking.

Klachten

Heb je klachten over hoe ik omga met je persoonsgegevens? Je hebt het recht om klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

6. Beveiligde persoonsgegevens

Ik heb de passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau die past bij de gegevens die ik verwerk.

7. Cookies

Voor een zo goed mogelijk werkende website maak ik gebruik van cookies.

Een cookie is een klein bestand dat door de website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in een cookie wordt geplaatst kan naar mijn website worden teruggestuurd, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Social media

Ik wil het voor jou zo gemakkelijk mogelijk maken de content van de website te delen via social media. Dit kan door middel van de social media buttons. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij omgaan met privacy.

Links

Op mijn website kun je links vinden die je doorverwijzen naar een externe website buiten de website. Het kan zijn dat de externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik je hiervoor naar de cookies- en privacy statements van de afzonderlijke websites.

8. Wijzigingen

Indien ik het privacy-statement moet wijzigen, bijvoorbeeld omdat de manier van verwerken veranderd, zal ik altijd de nieuwe statement op de website publiceren. Wanneer de wijzigingen ook direct voor jou van toepassing zijn, zal ik de wijzigingen ook direct met jou communiceren.