Darmtherapie uitgelegd
Bijna een kwart van de Nederlanders ervaren maag-darmklachten, waarvan ongeveer twee derde vrouw is. Het gaat dan over klachten als obstipatie, buikpijn en maagpijn. Deze klachten kunnen mild zijn, maar soms ook ernstig en zeer beperkend in het dagelijks leven. Indien er geen medische oorzaak voor de klachten gevonden wordt, is de meestvoorkomende behandeling voedingsadvies.

Darmtherapie wordt ingezet wanneer de klachten geen medische oorzaak hebben, maar wel vragen om verlichting en behandeling. Ik kijk naar de oorzaak van de ontstane disbalans in het darmmicrobioom. Dit ontstaat door onder andere leefstijlfactoren en/of het gebruik van antibiotica en medicatie. Zelf dokteren bij klachten kan klachten juist verergeren en bemoeilijkt de zoektocht naar de oorsprong.

Wat je eet bepaalt het aanbod van microbioom-bacteriën. Een disbalans in het darm-microbioom(flora) kan leiden tot verschillende klachten, zoals:

 • haaruitval;
 • huidaandoeningen;
 • longaandoeningen;
 • groeibelemmering bij kinderen;
 • vermoeidheid.

Darmtherapie bij Gewogen Balans
Bij Gewogen Balans kun je begeleiding en ondersteuning krijgen voor een breed scala aan darmklachten, maar ook voor het voorkomen van darmklachten. Bij verandering van eetpatroon, omgeving, traumatische gebeurtenissen etc. wordt er veel gevraagd van je darmen. Sommige mensen zijn zich ervan bewust dat hun darmen snel reageren op verandering/spanning. Dan is darmtherapie een goede ondersteuning om de klachten te verminderen, dan wel weg te nemen.

Ik kijk, samen met jou, naar een heel scala aan aandachtspunten, van waar uit we verder op zoek gaan naar de juiste voeding, ondersteuning en aanpak. We kijken onder andere naar:

 • voeding;
 • beweging;
 • slaap;
 • stress;
 • medicatie en suppletie;
 • wat zijn de klachten;
 • waar en sinds wanneer ervaar je de klachten;
 • wat heb je al gedaan om de klachten te verminderen.

Zoals je ziet kijk ik zowel naar de klacht áls de oorzaak. Alleen het wegnemen van de klacht is vaak niet de oplossing. De kans is dan zeer groot dat deze de volgende keer gewoon terugkomt zodra eenzelfde situatie zich voordoet. Ik bied zowel voedingsgerichte als mentale ondersteuning en zet eventueel aromatherapie en/of bach bloesem therapie in waar nodig.

Extra: Plantaardig voedingspatroon
Het volgen van een compleet plantaardig voedingspatroon vraagt om voldoende kennis met betrekking tot de micro- en macronutriënten die je binnen krijgt. Wanneer je de overstap maakt naar een vegetarisch of veganistisch voedingspatroon is het belangrijk om dat wat je weglaat, te vervangen door een even rijke variant. De overstap zelf, maar ook eventuele tekorten door het verkeerd vervangen kunnen oorzaak zijn van darmklachten.

Wanneer jij graag plantaardig(er) wilt gaan eten en leven, maar twijfelt of je op de juiste weg zit en voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt, is begeleiding door mij een goede optie. Samen kijken we dan naar:

 • motivatie;
 • huidige voedingspatroon;
 • benodigde voedingswaarden;
 • leefstijl;
 • haalbaarheid.

Tot slot
Ik stel geen diagnoses. De reguliere arts is altijd de eerst aangewezen hulp bij ziekte.
Indien je ondersteuning krijgt op het gebied van voeding, is het mogelijk dat begeleiding bij Gewogen Balans (deels) vergoed wordt door je zorgverzekering. Klik op onderstaande link voor een overzicht van verzekeraars en de vergoedingen die wordt gegeven:
https://gewichtsconsulenten.nl/vergoeding-via-je-zorgverzekering